Inzicht in uw koeverkeer? AB Vakwerk helpt u!

Een veehouder kan niet altijd goed zicht houden op wat er in de stal gebeurt. Als veehouder bent u immers niet altijd in de stal aanwezig. Denk bijvoorbeeld aan de nacht. Een periode waarin u zelf slaapt maar er wel veel gebeurt in de stal. Gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op het welzijn van de koeien. Wilt u deze gebeurtenissen in kaart brengen? Maak dan gebruik van de nieuwe dienst van AB Vakwerk: timelapse camera analyse.

Koegedrag in kaart brengen

Door voor een periode van ongeveer 48 uur camera’s in de stal op te hangen wordt het gedrag van de koeien vastgelegd. De camera’s worden door de specialisten van AB Vakwerk in afstemming met u op belangrijke plekken in de stal opgehangen. Wanneer de de beelden versneld achter elkaar gemonteerd worden valt er in een paar minuten te zien waar de knelpunten in de stal zijn en hoe het koegedrag zicht verhoudt op de verschillende momenten van de dag. Er zijn verschillende zaken die in beeld gebracht worden:

  • Sta- en liggedrag in de boxen
  • Gedrag aan het voerhek
  • Koeverkeer in de stal
  • Interactie tussen de koeien (rangorde)
  • Productieve van niet productieve tijd scheiden


De timelapse video analyseren

Als de camera’s voldoende beeldmateriaal opgenomen hebben wordt dit achter elkaar gemonteerd en kan de analyse door de specialist van AB Vakwerk beginnen. Vanuit de video wordt duidelijk of de koeien vaak moeten wachten, genoeg liggen, voldoende eten en drinken en goed gebruik maken van de faciliteiten in de stal. Denk bijvoorbeeld aan momenten tijdens het voeren of als ze in de wachtruimte staan voor het melken.

De verbeteringen voor een hogere productiviteit en gezondheid

Als er naar voren komt dat de koeien weinig liggen dan wordt het dagritme verstoort wat de herkauwactiviteit verminderd. Tevens komt er door het vele staan meer druk op de klauwen waardoor er de klauwgezondheid kan verslechteren. Ook wordt er duidelijk vastgelegd hoe de rangorde in de stal is. Kunnen vaarzen of dieren die lager in rangorde staan goed bij het voerhek komen of worden ze daarin geblokkeerd door dominante koeien? Ligt er genoeg te eten gedurende de dag of kan er juist gekeken worden om de voermomenten aan te passen naar de behoefte van de koeien? Zijn de koeien productief genoeg of kan dit beter? Allemaal vragen die wij met deze timelapse beelden voor u kunnen beantwoorden.

Ook inzicht krijgen in het koeverkeer in uw stal?

Wilt u gebruik maken van onze dienst timelapse? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier of bel naar 088-7301870.

We nemen contact op